subotica

ulicnaakcija

Imaš li ti za koga da glasaš

Levi samit Srbije organizuje u subotu 5. marta u Subotici uličnu akciju i tribinu pod zajedničkim nazivom “Imaš li ti za koga da glasaš“.


SuboticaLSS

Reforma pravosuđa i položaj radništva

Iako je reforma pravosuđa najavljivala nezavisnost, efikasnost, veći kvalitet i dostupnost pravde, nakon dva kruga reformi, ne samo da se ništa nije promenilo, već je narušena pravna i ekonomska sigurnost velikog dela stanovništva Srbije.