nacrt

rasprava_do2

Ko krade dečiji rad? Žustra polemika o dualnom obrazovanju

Za razliku od mnogih „javnih rasprava“ koje služe pukom fingiranju demokratskih procesa, današnja javna rasprava o nacrtu Zakona o dualnom obrazovanju, održana u sali opštine Vračar, bila je istinsko sučeljavanje različitih viđenja društva u kom…