Solidarna podrška radnicama i radnicima fabrike GEOX iz Vranja

goex_jv

Levi samit Srbije upućuje solidarnu podršku samoorganizovanim, radnicama i radnicima fabrike GEOX iz Vranja, koji su digli svoj glas protiv nehumanih uslova rada i daljeg izrabljivanja.

Pravo radnika na organizovano iskazivanje nezadovoljstva i zahtevanje od poslodavca da na to nezadovoljstvo odgovori u korist radnika predstavlja istorijski podvig ljudi čiji je rad stvarao društvena bogatstva. To muktrpno izboreno pravo, koje je jedno od temeljnih koraka ka izgradnji društva jednakosti, pod napadom je širom sveta, a njegovo sistemsko ukidanje u Srbiji je ogleda se u izmenama zakona o radu i štrajku, u vladajućoj ekonomskoj politici, kao i u retorici premijera i ministara koji ne propuštaju ni jednu priliku da okrive one najugroženije, sa najmanje moći, za probleme u kojima se država nalazi.

Upravo zbog takve državne politike, koja otvoreno daje prednost investitorima i menadžmentu, gde se eksploatisano radništvo naziva lenčugama i neradnicima i otvoreno poziva na ćutnju, smatramo da ocene o radnim uslovima koje iznosi Inspektorat za rad, organ Ministarstva za rad nisu verodostojne i objektivne.

Najoštrije osuđujemo indiferentnost i ćutnju nadležnih organa, koji bi trebalo da osiguraju mogućnost radnicama i radnicima da ostvare svoja prava, da stanu na put nehumanim postupanjima prema zaposlenima od strane menadžmenta i vlasnika, i da omoguće nezavisno medijsko izveštavanje o uslovima o radu kako u GEOX-u tako i u drugim privatnim kompanijama.