Tribina: Protiv privatizacije javnog sektora

najs

Levi samit Srbije vas poziva na tribinu, koja će se održati 30. septembra u Regionalnom centru za obrazovanje u Nišu s početkom u 18 sati.

Pored predstavnika/ca LSS, tribini će prisustvovati i članovi Udruženja predsednika skupštine stanara (UPSS) iz Niša.

UPSS nastao je iz bunta stanovnika protiv previsokih cena daljinskog grejanja. Njihov rad, borba i istrajnost rezultirali su značajnim smanjenjem cene usluga niške toplane i još jednom su naglasili važnost preispitivanja uloge javnog sektora u kapitalističkoj državi. Primer poslovanja niške toplane pokazuje da javni sektor nije automatski u službi javnog interesa, dok angažovanje UPSS-a, predstavlja zahtev za demokratskim upravljanjem, koji je moguć dokle god je ovaj servis javan.

Nažalost, javni servisi i preostala javna preduzeća, koja su generisala društveno bogatstvo i omogućavala, kakvu takvu sigurnost i kvalitet života većini stanovništva, nalaze se na udaru politika strukturnog prilagođavanja i njima karakterističnih ideoloških mantri o neefikasnosti javnog sektora. Na tribini će biti reči o postojećim problemima javnog sektora; zašto je važno boriti se protiv njegove privatizacije? Kakav nam je javni sektor potreban i pod kojim uslovima je on moguć?

Tribinu će otvoriti:

Đokica Jovanović ispred Udruženja predsednika skupštine stanara i
Jelena Veljić ispred Levog samita Srbije.

Razgovor će moderirati Tamara Baković Jadžić.