Pismo od naših drugarica iz KJA

kja_lss

Državne snage bezbednosti Turske opkolile su centar Kongresa slobodnih žena (KJA – Kongreya Jinen Azad) u Dijarbakiru 12. novembra 2016. godine u 8:30 ujutro, a zatim je, u 11:00, na osnovu propisa donetih tokom vanrednog stanja, Ministarstvo unutrašnjih poslova Turske zabranilo aktivnosti KJA i zatvorilo je prostorije organizacije.

Policija je 4 puta upala u prostorije KJA u proteklih 6 meseci. Pri poslednjoj raciji zaplenila je knjigu članstva i odluka organizacije.

Napadi države na nas žene nikada nas neće obeshrabriti! Vodimo bitku za slobodu žena 40 godina. Sa našim demokratskim, ekološkim i žensko-oslobodilačkim paradigmama, mi žene imamo jako prisustvo u svim sferama života, u svakoj kući, svakom selu, i svakom gradu.

Mi znamo da je brutalni napad na borbu žena od strane muškog mentaliteta znak njegovog osećaja ugroženosti. Muški mentalitet AKP: i treba da te je strah od nas! Mi pripadamo tradiciji ženske borbe Sakine Cansız (masakrirana u Parizu 2013. godine), koja se suprotstavila fašističkom puču 12. septembra 1980. godine. Nikada nas nećete zatvoriti u naša domaćinstva. Ne možete ugušiti našu borbu zatvaranjem KJA!

Zatvaranje prostorija KJA je mračni žig srama koji su AKP i Erdogan utisnuli na političku istoriju Turske.

Kao KJA, mi se nećemo povlačiti. Naš gnev je sada veći, a organizovanost bolja nego juče. Obećavamo našem narodu koji plaća ogromnu cenu, i svim ženama, da ćemo nastaviti da pružamo otpor sa pojačanom odlučnošću i postojanošću!

Solidarno!
Jin, Jiyan, Azad