Tribina o borbama za očuvanje javnih dobara na Balkanu

protestlssmaj1

Nekoliko važnih borbi za očuvanje javnih dobara se odvijalo proteklih godina što je pomoglo i razvoju levih političkih snaga u regionu.

Na inicijativu Združene levice, u Sloveniji je nedavno ustavom zagarantovano javno vlasništvo i upravljanje vodosnabdevanjem. U Hrvatskoj je u više navrata vođena borba protiv privatizacije javnog prostora, dok su se sindikati u saradnji sa civilnim udrugama protivili davanju autoputeva u koncesiju privatnom kapitalu. Studentkinje i studenti u Albaniji aktvino vode borbu za javno finansirano i svima dostupno obrazovanje.

Ove borbe su pokazale da odbrana javnih dobara i resursa poseduje zavidan mobilizacijski potencijal, kao i da mogu igrati ulogu centralnog mesta otporu velikom napadu na socijalna prava. Odbrana javnih dobara može biti i dobar način povezivanja različitih borbi, kako bi u narednom koraku mogli da postavimo zahtev koji prevazilazi logiku kapitalističke reprodukcije društva – zahtev za zajedničkim dobrima koja služe interesima i napretku čitavog društva i nalaze se pod njegovom kontrolom.

O ovim borbama razgovaraćemo s prijateljima iz Lige balkanske levice čiji je i Levi samit Srbije deo.

Učestvuju:
Anej Korsika (Inicijativa za demokratski socijalizam, Slovenija),
Mario Kikaš (BRID, Hrvatska),
Bora Mema (Për Universitetin, Albanija)

Razgovor će biti održan na engleskom sa konsekutivnim prevodom na srpski jezik.