Levi Samit Srbije se protivi realizaciji projekta “Beograd na vodi”!

lss_1 maj 1
Pozivamo sve naše drugarice i drugove da se u nedelju, 27. septembra, u 13h ispred beogradskog Geozavoda zajedno sa Levim samitom Srbije pridruže protestu u organizaciji građanske inicijative “Ne da(vi)mo Beograd”, koja se više od godinu dana bori protiv ovog štetnog projekta.

Aktuelni neoliberalni režim u Srbiji i Beogradu, ovim megalomanskim poduhvatom upitne izvodljivosti i neupitne pogubnosti po interese naroda, nastavlja sa politikama zaduživanja, privatizacije i napada na zajedničko dobro. Antidemokratski proces usvajanja projekta, obeležen netransparentnim odlukama i pokušajima obesmišljavanja javnih rasprava, najgrublje je pogazio javni interes.

Deregulacija u službi profita stoji u temelju neoliberalnog urbanizma. Uzurpacija javnog zemljišta, koje je praktično poklonjeno investitorima, odražava pravu prirodu (agresivnog) koncepta privatno-javnog partnerstva. Ugovorom koji se dugo držao u tajnosti, još jednom su izneverene potrebe stanovništva za socijalnim stanovanjem.

Raseljavanje radničkih porodica i planirana luksuzna gradnja kraj reke Save legalizovaće iznova klasnu segregaciju u prostoru, svojstvenu kapitalističkoj geografiji grada. U ovakvom društvenom sistemu, socijalna depriviranost i ekonomska nesigurnost većine, uslov su privilegovanog života manjine bogatih. Obećanja o novim radnim mestima, pretežno se odnose na prekarni rad u uslužnom sektoru, ako se i ostvare ona samo vode daljem narušavanju radničkih prava.

Poput svih ostalih rizika, i ekološke opasnosti gradnje na specifičnom terenu uz samo rečno korito, snosiće stanovništvo i država – koja ovim projektom nastavlja sa trendom gubitka ekonomskog suvereniteta – a eventualne profite nastale ušančivanjem domaće i inostrane elite na ovom centralnom gradskom području, ubiraće privatni invesitor.
Ali još nije kasno za borbu!

Poziv na protest inicijative “Ne da(vi)mo Beograd”