Izveštaj sa konferencije Levog samita Srbije „Mesto levice u Evropi danas“

12027195_1618246621760886_992258766194958186_o

U Domu omladine Beograda je 18. septembra održana konferencija pod nazivom „Mesto levice u Evropi danas“ koju je organizovao Levi samit Srbije. Konferencija se sastojala od dva panela usmerena na razmenu iskustava i informacija između aktivista i aktivistkinja iz regiona, ali i drugih zemalja Evrope.

Na prvom panelu gosti su bili Mirto Bolota (koordinatorka mreže Solidarity for All, Grčka) i Andrej Hunko (član partije Die Linke inarodni poslanik, Nemačka). Njihova podrobna uvodna izlaganja ticala su se pre svega uloge partije (Hunko), odnosno pokreta (Bolota) u izgradnjilevice u kontekstu krize evrozone i nametanja politike „štednje“.To se ispostavilo kao veoma zanimljiva tema za gostekonferencije koji su uzeli aktivnog učešća u diskusiji postavljajući pitanja o povezanosti partije Die Linke sa pokretima u Nemačkoj i širomEvrope, mogućnosti njenog uticaja na javno mnjenje i na dizanje leve političke svesti kroz medije, kao i o aktivnostima mreže Solidarity for All,njenom odnosu prema partijama levice u Grčkoj i saradnji sa sličnim inicijativama širom kontinenta. Najvažnije od svega, diskusija je vođena idejom saradnjeizmeđu levičarskih pokreta i partija, a ne ukazivanja na nedostatke jednog ili drugog modela. Novoj levici potrebni su i partija i pokreti, i rad unutar i van institucija, kako bi iskoristila sve poluge za slamanje moći vladajućih klasa i odnos snaga promenila u korist radničke klase i svih žrtava „mera štednje“.

Diskusija se dotakla i uloge ličnosti koje su uproteklihnekoliko meseci obeležile levu politiku na kontinentu, uključujući Džeremija Korbina, Aleksisa Ciprasa i Janisa Varufakisa.Uzavršnim obraćanjima, gosti konferencije istakli su važnost regionalne i internacionalne saradnje i važnost dešavanja na prostoru Balkana za budući razvoj levice u Evropi, u kojima Levi samit Srbije i slovenačka Združena levica mogu da igraju ključnu ulogu u predstojećem periodu.

Na drugom panelurazgovarali smo o mestu levice u regionu i analizirali njena polja borbe. Svoje komentare na ovu temu ponudili su Luka Mesec (šef poslaničke grupe Združene levice/Inicijativa za demokratski socijalizam, Slovenija), Anastas Vangeli (član pokreta Solidarnost, Makedonija) i Branislav Markuš (predstavnik Levog samita Srbije/Zrenjaninski socijalni forum, Srbija).

Odmah na početku kontekstualizacije borbi koje su iznedrile nove leve pokrete u regionu pokazalo se da su specifične okolnosti koje uključujudnevno-političke pritiske, ali i strukturne pravne okvire, uslovile i različite forme organizovanja, metode delovanja i polja borbe. Dok je u Srbiji na snazi sistem praktičnog onemogućavanja (novog) partijskogorganizovanja, scena u Makedoniji suočava se sa bahatim obesmišljavanjem aktivnosti čak i formalnih opozicionih partija od strane autokratske vlasti. Značajno bolji uslovi i strukturni položaj aktivista omogućili su stvaranje nove partije levice u Sloveniji koja niže uspehe i u mejnstrim praktičnoj politici.

Gosti su potvrdili čest defanzivni položaj levice i nametnutost tema i složili se da su temeljna izgradnja i zagovaranje sopstvenog programa presudni za dugoročne političke rezultate. Polja borbe koja su zejdnička svim ovim organizacijama sežu od insistiranja na većem stepenu demokratije, borbeprotiv „mera štednje“, privatizacije i fašizma, a zavisno od kontektsta konkretizuju se u vidu antinacionalizma, pružanja podrške sindikatima, radnicima, penzionerima i izbeglicama, legalizacije istopolnih brakova, sprečavanja privatizacije u javnom sektoru, ili npr. otpisa dugova dužnicima ispod granice siromaštva.

Shodno ovim temama regionalna levica gradi savezništva sa odgovarajućim akterima,od nevladinih organizija ili neformalnih grupa okupljenih oko nekog specifičnog problema, dodugoročnog partnerstva sa sindikatima i radničkim pokretima, pa i partijskih koalicija. Govornici su podvukli značaj i doprinos grassroots baze i šireg kruga podržavalaca levih politika.

Kritičko pozicioniranje u odnosu na istorijsko iskustvo socijalizma, specifično za države bivše Jugoslavije, je još jedna borba koja izvesno sačeka levicu u trenutku njenog stupanja u javnu politčku arenu i taj zadatak se ne sme zanemariti.Uloga Evropske unije pomenuta je kao velika i važna tema koja takođe zaslužuje beskompromisni kritički osvrt progresivne levice u regionu koji se nalazi na njenoj periferiji.

Razgovor je zaključen porukom da ne treba propuštati prilike za regionalno povezivanje,saradnju i solidarnost u ponekad sličnim, a često i preslikanim borbama.Iako, nažalost, sve ove poruke nisu doprle do većih medija, veliko interesovanje javnosti pokazala je sama publika koja je ispunila salu i preko predviđenog broja mesta i jednake pažnje učestvovala u skoro četiri sata dinamičnog razgovora.

Kako su glasile preporuke na samoj konferenciji, Levi samit Srbije pored kompleksnog političkog rada na izgradnji šireg fronta levice u Srbiji, nastaviće da kroz svoje buduće aktivnostigradi i svest o levici u domaćoj i regionalnoj javnosti.