Delegacija Levog samita Srbije je posetila grobnicu narodnih heroja na Kalemegdanu

lss-kalis

Povodom dana borbe protiv fašizma i antisemitizma delegacija Levog samita Srbije je posetila grobnicu narodnih heroja na Kalemegdanu i položila cveće.

Zalažemo se za očuvanje svih progresivnih tekovina antifašističke i antikapitalističke borbe. Jugoslovenski komunisti i komunistkinje su se borili protiv fašizma, ali i da fabrike pripadnu radnicama i radnicima, a zemlja seljacima.

U procesima restauracije kapitalizma fabrike su uništene, a zemlja je pripala tajkunima. Privatna preduzeća u Srbiji danas su prave privatne despotije u kojima su radnice i radnici nadeksploatisani, lišeni elementarnih radnih prava i ljudskog dostojanstva. Zbog toga je kompradorskoj političkoj i ekonomskoj eliti u Srbiji, kako bi opravdala svoje postupke, nužna revizija novije istorije i rehabilitacija notornih izdajnika i zločinca. Restauracija kapitalizma zahteva da se iz kolektivnog pamćenja potisne sećanje na herojske antifašističke borkinje i borce koji su ginuli kako bi fabrike pripadale radnicama i radnicima, a zemlja seljankama i seljacima – umesto pljačkaškom kapitalu i tajkunima.

Levi samit Srbije podržava i solidariše se sa svim borbama protiv diktature „mera štednje“, represivnih vlada i rasta fašističke desnice. Pozivamo na prekid progona izbeglica i solidarnost sa ovim ljudima. I najsnažnije podržavamo borbe radnica i radnika iz celog sveta za poboljšanje svog materijalnog i društvenog položaja.